Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Vypracované otázky na predmet Manažérska komunikácia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. Efektívna komunikácia - je základným spojovacím článkom medzi ľuďmi. Nemôže existovať bez ľudí vykonávajúcich určitú činnosť. Efektívna komunikácia je základným predpokladom úspešného fungovania každej organizácie.
Zmeny:
a) prichádzajú oveľa komplexnejšie,
b) ekonomické a trhové podmienky,
c) politických a praktických.
Pri pohľade na súčasné zmeny v organizáciách je jasné, že manažéri musia komunikovať efektívne, na úrovni zodpovedajúcej ich postaveniu.
Odpoveď na otázku „prečo komunikovať?“
a) pre efektívnejšie vedenie,
b) pre držanie ľudí „v obraze“,
c) pre kvalitnejšie prepojenie ľudí s organizáciou,
d) pre lepšie medziľudské vzťahy a pochopenie medzi,
e) pre pochopenie potreby zmien.
Efektívnosť komunikácie - je ovplyvnená niekoľkými činiteľmi, ku ktorým patria odborné vedomosti, pohotovosť myslenia, kultivovanosť vyjadrovania, samotné správanie, presvedčivé vystupovanie. Účinnosť týchto činiteľov sa riadi nielen stupňom vedomostí a zručností, ale aj vedomosťami účastníkov komunikačného procesu.
Hodnotenie (0x):