Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Poznámky na tému Someliérstvo

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
- Vek vína - viac ako 7000 r., vinič od štvrtohôr
- neoddeliteľná súčasť hotelierstva
- vinič VITIS VINIFERA - 1 zo 60 druhov viniča na celej Zemi
- 2 vetvy: muštová - zaujímavá pre výrobu vína, nie stolové, malé bobule
stolová - na konzumáciu, iná štruktúra ako muštové, veľké bobule
- vinič - pôvodne divo rastúci, mnoho odrôd, nešľachtené sa u nás nesmú používať
- prvé vykopávky - blízky V - Mezopotámia (dnešný Irán, Irak)
- prvý konzument - Egypťania - povodie Nílu dodnes slúži na pestovanie
- Feničania - rozšírili víno do celého sveta, rozkvet obchodu z vínom
- Arabi a Židia - pokračovanie v tradícii vína, židia prvý čo dávali prívlastky vínu (iskrivé, chutné...), „nalejme si čistého vína“ pochádza z tohto obdobia
- Grécko - božstvá, náboženstvá spojené s vínom
Rimania - urobili asi najviac pre víno, kultúra vína
- 3. str. víno na našom území, Marcus Antonius Protus - rímske légie sa dostali až za Dunaj - vďaka Rimanom poznáme víno
- Stredovek - obdobia temna a rozkvetu súviseli so situáciou tej doby, cirkevné zbory, kláštory, rády - časť sviatosti, na Morave Templársky rád
- Prešov - pestovanie viniča a výroba vína, sklady vína, odchod s vínom v 17. a 18.str., v 19. str. Filoxéra - voška viničová - vyplienila vinič na 90%, klčovanie na holú zem, staré vinohrady sa renovovali, dala sa vinohradníctvu určitá štruktúra, z Ameriky dovoz, začalo sa šľachtenie viniča
- moderné vinohradníctvo - nadprodukcia vína - nové trhy - Austrália, Chille, Argentína, Japonsko
- medzi 30. a 50. rovnobežkou - najväčšia výroba vína (zber na jeseň) Európa, blízky V, Čína, Japonsko, Kanada, V pobrežie Ameriky
- dnes aj na J pologuli - J Afrika, Chille, Austrália (zber vo februári)
- biele vína - veľká konkurencia
Hodnotenie (0x):