Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Semestrálna práca zo základov počítačov - Svet harddiskov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Projekt , ktorí práve držíte v ruke bol vypracovaný pre zápočet na základy počítačov. Mal by vás mal zoznámiť s prehľadom problematiky harddiskov, teda „pevných diskov“, ktorý je nevyhnutný pre uchovávanie a čítanie dát.

V Tejto práci sa podrobne venujem problematike pevných diskov z hľadiska fyzickej aj logickej štruktúry.
V súčastnosti, keď sa hardvér je v prudkom rozvoju a PC sa používa takmer v každej oblasti života je nevyhnutnosťov poznať aspoň základné princípy fungovania týchto zariadení.
Cieľom práce je zoznamiť čitatela na rozdiely medzi prvkami pevných diskov aby sa používateľ mohol rozhodnúť pre správny a jemu vyhovujúci. Taktiež sa pozrieme aj na prípadne chyby disku aby sa užívatel mohol poučiť z chýb iných a vyvarovať sa im. Pochopením princípov fungovania jednotlivých súčiastok môže čitateľ riešiť rôzne problémy.

Práca je rozdelená do 6 kapitol, každá kapitola je vyhradená určitej téme , kapitoly sú pre lepšiu prehľadnosť rozdelené do podkapitol.
Prvá kapitola je venovaná historii vzniku disku. Druhá kapitola má názov Pevný disk. V tejto kapitole sa zaoberám otázkou čo je pevný disk a rozdelením pevným diskov z viacerých kritérii. V tretej kapitole je zahrnutá stavba pevného disku a to z virtuálneho členenia. Štvrtá kapitola sa zaoberá rozhraním pevného disku. V piatej kapitole je vysvetlený pojem technológie kolmého zápisu, ktorým nožno dosiahnut väčšej kapacity, V podkapitolách sa venujem technológiam ako s.m.a.r.t a iným, ktoré sú integrované v diskoch.
Šiesta kapitola je zameraná na problematiku porúch diskov
Pre porovnanie poruchovosti pevných diskov sa v prilohách nachádza štatistika poruchovosti pevných diskov.
Hodnotenie (0x):