Registrácia | Prihlásiť

Esej: Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Úvod

Cieľom našej seminárnej práce je analyzovať faktory ktoré ovplyvňujú alebo môžu podľa nášho názoru ovplyvňovať spotrebu resp. úspory subjektov. Našu pozornosť budeme venovať základným determinantom ako sú dôchodok a bohatstvo, ale aj faktorom ktoré ovplyvňujú tieto základné determinanty. Tie faktory, ktoré ovplyvňujú základné determinanty t.j. dôchodok a bohatstvo nazývame tiež subdeterminanty spotreby a úspor.

Jadro

Dôchodok - základný determinant spotreby a úspor

Dôchodok je pojem, na ktorý sa možno pozerať z rôznych hľadísk a z toho vyplýva aj veľa rôznych definícií.
• Podľa Samuelsona a Nodrhausa dôchodok vyjadruje celkový objem peňazí, ktoré získava osoba alebo domácnosť za určité obdobie. Pričom ide o tokovú veličinu.
• Širším vymedzením dôchodku sa stretávame u Lisého, podľa ktorého dôchodok predstavuje tok reálnych alebo finančných zdrojov, ktoré priamo alebo nepriamo plynú z výroby a pripadajú jednotlivým ekonomickým subjektom. Ide o širšiu definíciu, lebo odmena sa tu chápe v peňažnej ale aj naturálnej podobe.
Hodnotenie (0x):