Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Rurálna sociológia - Sociálna situácia v okrese Zlaté Moravce

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
V tejto práci chceme prezentovať okres Zlaté Moravce ako samostatný sociálny priestor. Cieľom je priblížiť okres Zlaté Moravce ako taký, opísať jeho históriu, základnú charakteristiku a prírodné pomery. No podstatou našej práce je charakterizovať tento sociálny priestor z hľadiska jednotlivých statusov. Opisujeme tu urbanizačno-priestorový status, socio-demografický status a socio-ekonomický status. Jednotlivé časti statusov sa nám podarilo opísať podrobnejšie iné menej podrobne, vzhľadom na nedostatok informácií a podkladov. Pevne však veríme že práca zaujme a priblíži celkový charakter a sociologické pomery okresu Zlaté Moravce.
Hodnotenie (0x):