Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Význam a proces hodnotenia zamestnancov v podniku

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
V modernom podniku sa hodnotenie výkonu považuje za dôležité východisko na zdokonaľovanie jeho chodu. Na základe bilancovania reálneho pracovného potenciálu, s ktorým podnik disponuje a požadovaného z hľadiska prijatých cieľov, možno programovo rozvíjať vedomosti, zručnosti, postoje,hodnotovú orientáciu, tvorivosť, motiváciu, kooperatívnosť a ďalšie charakteristiky u každého zamestnanca. Okrem samotného rozvoja zamestnancov môže mať hodnotenie pozitívny dosah na celý systém riadenia ľudských zdrojov, čo by sa malo napokon prejaviť vo zvyšovaní efektívnosti podniku.

Zámerom mojej práce je snaha prispieť k tomu, aby hodnotenie pracovného výkonu zamestnanca nebolo len formálnou ekonomickou záležitosťou. Má byť návodom k tomu, aby hodnotenie bolo spravodlivé a čo možno najobjektívnejšie.
Hodnotenie (0x):