Registrácia | Prihlásiť

Výpočet: Numerické metódy II. (projekt v Exceli)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Zadanie:
Vypracovať-naprogramovať ľubovolnú úlohu (príklad) čo sa riešila daný semester na numerických metódach.

Aproximujte body (xi, yi) pričom i=0,1,2 , lineárnou funkciou pomocou totálnej MNŠ, ak je dané
Pri totálnej MNŠ chceme minimalizovať súčet štvorcov kolmých vzdialeností bodov od priamky.
Snažíme sa preto nájsť priamku p v tvare: rx+sy-c = 0, aby súčet štvorcov vzdialeností bodov (xi, yi) od priamky p bol minimálny.
Hodnotenie (0x):