Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy - dejiny ekonomických teórií

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Európske spoločenstvo zahŕňa množstvo regiónov, ktoré prešli rôznym historickým, kultúrnym, sociálnym a ekonomickým vývojom. Európska únia vytvára na riešenie jednotlivých problémov, ktorým čelí a ktorým uzná za potrebné sa venovať, rôzne nástroje. Na vyrovnávanie regionálnych rozdielov v rámci EÚ bol vytvorený systém finančných nástrojov, ktorý je známy pod pojmom štrukturálne fondy. Možnosť čerpania finančných prostriedkov z týchto fondov je umožnené len krajinám, ktoré sú členmi EÚ a majú na to prijaté patričné legislatívne opatrenia.
Regionálna politika EÚ je politikou solidarity. Európska únia tak poskytuje pomocou zaostávajúcim, slabším regiónom, podporuje upadajúce a menej atraktívne časti hospodárstva členských krajín ako je napr. poľnohospodárstvo. Ide predovšetkým o politiku pre zlepšenie života obyvateľstva, rast zamestnanosti. Všetko sa dá docieliť aj pomocou rozvoja infraštruktúry od diaľnic až po leteckú dopravu. V priemyselných zónach miest sa snaží o zlepšenie životného prostredia, na vidieku prebieha informatizácia spoločnosti, služby v oblasti vzdelávania a voľného času sa snaží umiestňovať na predmestia. Všetky tieto aktivity sa realizujú v súčinnosti s miestnymi orgánmi.
Hodnotenie (0x):