Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Touto prácou chceme uviesť čitateľa do problematiky komunikačného mixu so zameraním na vzťahy s verejnosťou(public relations) v oblasti zdravotníctva a konkrétne v oblasti farmácie. Farmáciu sme si vybrali z toho dôvodu, že Slovensko má 30% podiel výdavkov na lieky z celkových výdavkov na zdravotníctvo, čím nenachádza medzi ostatnými európskymi krajinami konkurenciu. V iných krajinách sa na lieky vynaloží v priemere 8-10% prostriedkov vydaných na zdravotníctvo. Vyššiu vypovedaciu schopnosť má však hodnotenie spotrebovaných liekov v prepočte na obyvateľa. V SR pripadá na obyvateľa 69 USD, čo je v porovnaní s priemerom krajín EÚ 212 USD iba tretinová hodnota. Lieky musia absolvovať tri základné kroky: 1. registráciu, 2. schválenie a vyhlásenie ceny lieku Ministerstvom Financii SR a 3. zahrnutie prípravku do kategarizačného zoznamu. Reklama liekov podlieha prísnym pravidlám a zákonom, kde progpagácia liekov na predpis je až na propagáciu v odobrnej literatúre zakázaná a z toho dôvodu je potrebné využívať iné možnosti komunikačného mixu ako priblížiť daný produkt zákazníkovi(či už lekárnikovi, lekárovi alebo spotrebiteľovi). Otázkou reklamy sa budeme obširnejšie venovať neskôr v práci. Z uvedených informácii vyplýva, že trh s liekmi je do značnej miery trhom špecifickým a my sa pokúsime jednotlivé špecifiká objasniť.
Hodnotenie (0x):