Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Žijeme v dobe, ktorá nám denno-denne prináša množstvo prekvapení vo forme improvizácií a nádherných sľubov o šťastnej budúcnosti a pritom nič nové v prospech zmien neprichádza. A práve preto v období prechodu na krízové riadenie a pri realizácii akýchkoľvek väčších zmien sa mi zdá zaujímavé načrieť do nedávnej histórie zo života dvoch veľkých ľudí, ktorí zanechali viditeľné dielo v oblasti manažmentu.

A i keď dnešný svet podnikania a riadenia sa diametrálne líši od sveta otcov - zakladateľov moderného manažmentu, mnohé z ich princípov a zásad platí dodnes a vo svojich nadčasových aspektoch a formách môžu osloviť i súčasnú generáciu manažérov a podnikateľov.

Práve na základe priblíženia systému riadenia F. W. Taylora a T. Baťu so zameraním predovšetkým na motiváciu ich zamestnancov, je cieľom práce porovnať prínos v oblasti motivácie pracovníkov. Pri porovnávaní sa budem opierať o výpoveď bývalého zamestnanca v Baťovom podniku, o citáty samotného Baťu, respektíve Taylora a o názory niektorých odborníkov k tejto problematike.
Hodnotenie (0x):