Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Marketing je spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú pomocou tvorby a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú .
Marketing je potrebné chápať ako systém podnikateľských činností, ako komplex vzájomne prepojených prvkov obchodnej činnosti, ako filozofiu podnikania, proces bilancovania ponuky a dopytu, ako komplexnú ekonomickú činnosť v oblasti obehu vychádzajúc z potrieb zákazníkov.
V podmienkach spoločnosti Doprastav a.s. je marketing súhrn činností súvisiacich s pôsobením spoločnosti na trhu stavebných prác, vytváraním jej pozitívneho imidžu na ňom a komplexným zabezpečovaním zákazky po obchodno-legislatívnej stránke. Cieľom marketingovej činnosti je naplnenie výrobných kapacít, tvorba zisku a dlhodobé zvyšovanie celkovej trhovej hodnoty spoločnosti.
Hodnotenie (0x):