Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Tržby z obchodno-podnikateľských služieb podľa VÚC

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Cieľ seminárnej práce

Cieľom tejto seminárnej práce je zhrnúť a zosumarizovať tržby za obchodno.podnikateľské služby, ktoré predstavujú činnosti v oblasti nehnuteľností, prenájom strojov a prístrojov (lízing), počítačové služby, informačné služby a iné obchodné služby, podľa vyšších územných celkov Slovenskej republiky.
Zameranie seminárnej práce

V tejto seminárnej práci sa budem zaoberať tržbami za obchodno-podnikateľské služby podľa Vyšších územných celkov (VÚC) Slovenskej republiky v roku 2007. Na začiatku práce by som chcel vymedziť a objasniť pojmy obchodno-podnikateľské služby a vyššie územné celky Slovenska, na ktoré je táto seminárna práca zameraná. Následne na to by som chcel prejsť už k spomínanej problematike. Keďže som zo Žiliny, tak by som sa rámci mojej práce chcel bližšie zamerať práve na tento kraj. Informácie o tržbách som čerpal zo Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Hodnotenie (0x):