Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Charakteristika vybraného produktu cestovného ruchu - vínne trasy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Produkt cestovného ruchu je tvorený integráciou rozmanitých služieb a daností (atraktivít) krajiny v cieľových miestach. Roztrieštenosť služieb do veľkého počtu malých podnikov, pôsobiacich v mieste a potreba ich prepojenia s danosťami miesta (krajiny), predurčuje nielen stratégie a politiky cestovného ruchu, ale aj organizačné štruktúry zabezpečujúce jeho manažment. Predpokladom tvorby a realizácie integrovaných produktov cestovného ruchu je efektívne partnerstvo všetkých (vrátane miestnych obyvateľov), ktorý sa podieľajú na poskytovaní služieb cestovného ruchu, na budovaní všeobecnej, najmä dopravnej infraštruktúry, na ochrane pamiatok, prírody, na vytváraní krajiny, kultúrnych hodnôt, spoločenskej atmosféry a pod.. Okrem súkromných podnikov sú to orgány štátnej správy a samosprávy. Skúsenosti z krajín s vyspelým cestovným ruchom ukazujú, že bez spoluúčasti a efektívnej koordinácie aktivít súkromného a verejného sektoru nie je možné v jednotlivých miestach alebo regiónoch zabezpečiť primeraný rozvoj cestovného ruchu a očakávať požadované efekty.
Hodnotenie (0x):