Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Analýza a posúdenie činnosti firmy so zameraním na výrobu a materiálové toky

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Táto práca je zameraná na analýzu jednej drevárskej firmy ktorej hlavnou náplňou je výroba euro okien a eurodveri. Na začiatku prace sú definované úlohy ktorými sa ma tato práca zaoberať. V ďalšej časti tejto prace sú spracovane teoretické východiska pre plánovanie, zákazkovú logistiku a výrobnú logistiku. V jadre prace je rozanalyzovaná firma od jej poslania, opisu, polohy a hlavne jej úplný materiálový tok a činnosti ktoré s materiálovým tokom súvisia. Samotný výrobný proces je znázornení pomocou schémy. V záverečnej časti sú definované nedostatky ktoré sa zistili vďaka analýze. Navrhli sa riešenia ktoré by mohli odstrániť tieto nedostatky a pri ich aplikovaní sa porovnalo rozdiel produkcie ktorý nastal po aplikovaní týchto riešení. Pri porovnaní množstva produkcie pred zavedením a po zavedení týchto riešení sa produkcia zvýšila. Výsledky sú pozitívne a preto sa dá povedať že tato práca splnila svoj účel.
Hodnotenie (0x):