Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Charakteristika Porterovho modelu piatich konkurenčných síl

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Manažéri, ktorí pripravujú strategické rozhodnutia alebo pripravujú stratégiu firme pôsobiacej v určitom odvetví, si kladú väčšinou tieto základné otázky:

Aká je konkurencia v danom odvetví?
Čo pripravujú konkurenti prípadne, čo možno od nich očakávať?
Ako sa bude celé odvetvie vyvíjať?
Akým spôsobom je možné získať v danom odvetví výhodné postavenie?

Zodpovedanie týchto otázok je možné iba pomocou podrobnej analýzy odvetvia. Bez uplatnenia premyslených postupov a analytických techník je možné sa „utopiť“ v množstve neprehľadných informácií. Potrebujeme nájsť odpoveď na otázku: Aká je naša konkurenčná situácia a ako nás vnímajú zákazníci?

Obvykle neexistuje jedna jediná „najlepšia stratégia“. Úlohou stratéga je preto výber takého strategického prístupu, ktorý najlepšie umožní maximalizovať silné stránky firmy voči konkurentom. Pri riešení tejto úlohy treba brať do úvahy rad faktorov
Hodnotenie (0x):