Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Podnikateľská etika

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Nikdy som sa doteraz hlbšie nezamýšľala nad potrebou existencie etiky v podnikaní či businesse. Každá ľudská činnosť sa riadi určitými všeobecne uznávanými pravidlami. Nejde len o formálne normy, ktoré predstavujú zákony, vyhlášky, smernice alebo predpisy. V tejto súvislosti ide o dodržiavanie etických noriem a zásad v konaní a správaní ľudí v rozličných životných situáciách, či už doma alebo na pracovisku. Zo všetkých existujúcich foriem aplikovanej etiky či už ide o etiku manažérsku, etiku organizácií, športu alebo medicínsku etiku, som si vybrala ako tému mojej semestrálnej práce práve podnikateľskú etiku. Vo svojej práci sa budem venovať histórii etiky, čo znamená samotný pojem etika, ďalej rozoberiem čo je podnikateľská etika, čo skúma a čo je jej predmetom, aký je jej význam a tiež aj to, aké miesto má podnikateľská etika vo sfére businessu. Je však smutné, že len málokedy ide teória podnikateľskej etiky ruka v ruke aj s praxou. V našom Slovenskom podnikaní je ešte stále na prvom mieste zisk, ako dodržiavanie etických princípov práve pri dosahovaní poctivého zisku v súlade s etickými zásadami.
Hodnotenie (0x):