Registrácia | Prihlásiť

Referát: Biologicky motivované systémy (neurónové siete typu ART) v rozpoznávaní reči

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Prečo je pre počítač tažké rozumieť ľudskej reči? Reč vzniká artikuláciou - pohybmi hlasového úsrojenstva. Človek ju v uchu rozkladá na jednotlivé frekvencie (ako to dokazujú viaceré výskumy) a z tejto informácie potom mozog vytvorí mentálny obraz počutého. Rozklad na frekvencie, tzv. frekvenčná analýza, sa dá simulovať na počítači. To, čo sa zatiaľ nedá, sú možnosti mozgu, ktorý počutú vzorku porovnáva s asi 50000 slovami ”slovníka”, pričom berie do úvahy meniacu sa melódiu, naťahovanie, či skracovanie hlások, rôzne deformácie zvuku spôsobené zachripnutím hovoriaceho. Veľa z týchto informácii si vie doplniť zo širokého kontextu a prispôsobuje sa okamžite zmene témy. Na toto všetko je potrebný veľký výpočtový výkon.
Hodnotenie (0x):