Registrácia | Prihlásiť

Projekt: Inteligentný ratingový systém - manažment projektov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
V roku 1999 bol Bazilejským výborom pre bankový dohľad (Basel Committee on Banking Supervision) vypracovaný prvý návrh Novej Bazilejskej dohody o kapitáli (New Basel Capital Accord), označovanej aj ako Basel II, ako reakcia na rýchly vývoj a formovanie sa finančných trhov. Jej cieľom je zvýšiť bezpečnosť a stabilitu finančných systémov, posilniť konkurenciu medzi bankami a umožniť väčšiu rizikovú citlivosť. Hlavný dôraz kladie Basel II na meranie rizík a podporu zlepšovania riadenia rizík v bankách. Na základe citlivejšieho merania rizík môžu banky lepšie a efektívnejšie využívať kapitál na ich pokrytie. Termín prijatia Basel II je stanovený na 31. december 2006.
Vzhľadom k tomu, že návrh Novej dohody bude premietnutý i do smernice EÚ o kapitálovej primeranosti, bude ju musieť ako člen EÚ implementovať aj Slovenská republika. Dohľad nad subjektami finančného trhu je v Slovenskej republike v kompetencii Národnej banky Slovenska a Úradu pre finančný trh.
Hodnotenie (0x):