Registrácia | Prihlásiť

Referát: Elektromagnetické žiarenie mobilných telefónov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Vplyv elektromagnetického žiarenia na ľudské telo
Je všeobecne známe, že rádiový prenos informácií sa uskutočňuje pomocou elektromagnetických vĺn. Táto úžasná možnosť rozprávať sa na diaľku bez drôtov (a nielen rozprávať) však vyžaduje, aby tieto vlny mali dostatočnú energiu, ktorá sa v priestore šíri od zdroja - vysielača k prijímaču a ktorú toto prostredie pohlcuje, a tým znižuje. Pohlcuje ju, samozrejme, aj telo človeka. Svetový výrobca mobilných telefónov Nokia uvádza, že „prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiofrekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného púzdra, záveru na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia zabezpečiť medzi nimi a telom minimálnu vzdialenosť 1,5 cm“. Motorola odporúča vystríhať sa nasmerovania antény mobilného telefónu k nechráneným častiam tela. V každom prípade teda existuje vplyv elektromagnetického žiarenia vysielaného mobilným telefónom na človeka.
Pôsobenie elektromagnetického žiarenia na človeka má dlhotrvajúci vplyv na jeho zdravie a takýto proces sa z vedeckého hľadiska obtiažne skúma, pretože treba eliminovať množstvo iných vplyvov, ktoré počas skúmania existujú, môže vznikať a tiež zanikať. Problémom je tiež vedecky dokázať, že práve toto žiarenie spôsobuje konkrétne poškodenie zdravia človeka (vedecký dôkaz je taký, ktorý zabezpečí pri rovnakých podmienkach experimentu vždy rovnaké výsledky s vysokou pravdepodobnosťou). Seriózne stanovisko vydala Vládna nezávislá expertná skupina pre mobilné telefóny a zdravie vo Veľkej Británii (UK Government Independent Expert Group on Mobile Phones and Health), v ktorom sa konštatuje, že vyhlásenia o neškodnosti používania mobilných telefónov sa nezakladajú na evidentných vedeckých dôkazoch.
Hodnotenie (0x):