Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Osobnosť sociálneho pracovníka

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Sociálny pracovník je realizátorom úloh sociálnej práce a prostredníctvom vykonávaných činností: - pomáha jednotlivcovi vytvárať rovnováhu medzi možnosťami a požiadavkami sociálneho prostredia a vlastnými potrebami, ale aj schopnosťami - nabáda k správnym postojom k životu a vhodným spôsobom správania - učí jednotlivcov rozvíjať a zlepšovať schopnosť riešiť problémy - vychováva jednotlivcov k pocitu zodpovednosti za vlastnú sociálnu situáciu, prípadne situáciu vlastnej rodiny. (Žilová, 2000, s. 63-64)
Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov stanovila podmienky na výkon profesie sociálna práca: - sociálny pracovník má mať ukončené minimálne 3-ročné pomaturitné vzdelanie v oblasti sociálnej práce (v našich podmienkach, ak dosiahol titul bakalára sociálnej práce alebo má ukončené magisterské vzdelanie sociálnej práce)

Hodnotenie (0x):