Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Pracovná sila a motivácia k práci, produktivita práce

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Pod pojmom pracovná sila rozumieme využívanie všetkých fyzických a psychických vlastností človeka pri dosahovaní podnikových cieľov. Pracovná sila je potenciálny výrobný faktor, ktorý aktívne pôsobí vo výrobnom procese. V súčasnom dynamickom rozvoji hospodárstva, v prostredí, v ktorom sa rýchle a prudké zmeny stali súčasťou hospodárskeho života, je práve pracovná sila faktor, ktorý môže do značnej miery ovplyvniť existenciu a vývoj podniku. Pracovná sila (zamestnanec) sa považuje za konkurenčnú výhodu podniku.
Zmyslom hospodárenia s pracovnou silou je vytvoriť a využiť pracovnú silu tak, aby bol zabezpečený pracovný výkon, ktorý prinesie požadovaný ekonomický efekt. Jedným zo základných nástrojov na zabezpečenie tejto úlohy je personálna práca podniku, čiže práca s ľudskými zdrojmi.
Hodnotenie (0x):