Registrácia | Prihlásiť

Projekt: História a súčasnosť - mesto Bardejov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Na severovýchodnom Slovensku v ohybe mohutného Karpatského oblúka, na pravom brehu rieky Tople, leží pod pohorím Nízkych Beskýd v nadmorskej výške 277 m mesto Bardejov - centrum regiónu horného Šariša. Bardejov bol v stredoveku dôležitou križovatkou obchodných ciest v Európe. Ponúka bohatstvo kultúrno-historických pamiatok, ktoré tvoria jeden z najvzácnejších urbanistických súborov na Slovensku.
Prvá písomná zmienka o Bardejove pochádza z roku 1241. Obchod a rozvoj remeselnej výroby vyniesli mesto v 14. a 15. storočí na vrchol slávy a bohatstva. Z tohto obdobia sa zachovali mnohé svetské a cirkevné stavby, ktoré vtláčajú mestu stredoveký charakter. Vyše 763 ročnú históriu Bardejova dokresľuje mestská pamiatková rezervácia, ktorá je ozdobou mesta a stredobodom záujmu návštevníkov. Za cieľavedomú starostlivosť o kultúrne dedičstvo minulosti a záchranu historických pamiatok bola v roku 1986 mestu udelená Európska cena - Zlatá medaila, Medzinárodným kuratóriom nadácie ICOMOS pri UNESCO so sídlom v Hamburgu ako jedinému mestu v Strednej Európe.
V roku 1950 bol Bardejov vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Územie Bardejovského okresu sa rozprestiera medzi 49°04' a 49°27' severnej zemepisnej šírky a medzi 19°58' a 21°47' východnej zemepisnej dĺžky. Dnešný Bardejov je 32 tisícové mesto. Tvorí administratívne centrum horného Šariša, je strediskom priemyslu, kultúry a športu. Bardejov je pravom charakterizovaný ako najgotickejšie mesto na Slovensku.
Hodnotenie (0x):