Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Reklama v podnikaní

Skryť detaily | Obľúbený
 • Kvalita:95,2 %
 • Typ:Diplomová práca
 • Kategória:Ekonomika
 • Podkategória:Služby
 • Predmet:Podnikové hospodárstvo
 • Dokumentácia:Stiahni
 • Ročník:5. ročník
 • Rozsah A4:88 strán
 • Zobrazené:2 714 x
 • Stiahnuté:11 x
 • Veľkosť:0,7 MB
 • Formát a prípona:MS Office Word (.doc)
 • Jazyk:slovenský
 • ID projektu:6619
 • Posledna úprava:09.08.2018
Náhľady Náhľady Náhľady
V mojej diplomovej práci sa budem bližšie zaoberať reklamou a jej vplyvmi na podnik a jeho zákazníkov. Pretože, aj napriek všetkým protiargumentom voči reklame, vnímam reklamu ako najsilnejší a najviditeľnejší nástroj marketingovej komunikácie. Taktiež rozoberiem problém hodnotenia reklamy.
Reklama je zložitý jav a pôsobí spolu s ostatnými zložkami komunikačného mixu. Preto je obtiažne merať efektívnosť reklamy a abstrahovať pritom od ostatných faktorov pôsobiacich na vývoj ekonomických výsledkov firmy. Do úvahy je nutné vziať i fakt, že reklama sa vyvíja v čase a efekt reklamy býva opozdený. V neposlednom rade, samozrejme, je nutné vziať do úvahy i problém selektívnej pozornosti spotrebiteľov a selektívneho skreslenia pri vnímaní reklamy. Diplomová práca pojednáva o výrobku Staroslovanská slivovica firmy Prelika so sídlom v Prešove, Slovenskej republike. Firma sa rozhodla zaviesť reklamnú kampaň pre tento produkt za účelom zvýšenia tržného podielu na trhu. Mojím cieľom bude preskúmanie a zhodnotenie reklamnej kampane, takisto ako trhu s alkoholom v Slovenskej republike. Na základe mojej analýzy v závere diplomovej práce vyhodnotím nakoľko bola reklamná kampaň výhodná a či bude vhodné pre firmu pokračovať v takejto reklamnej kampani.
Hodnotenie (0x):