Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Diplomová práca je zameraná na analýzu produktov konkurenčných bánk Slovenskej sporiteľne. Cieľom diplomovej práce je určiť výhody a nevýhody produktov poskytovaných Slovenskou sporiteľňou v porovnaní s produktmi v konkurenčných bankách.
V práci boli vybraté niektoré skupiny produktov a tie boli analyzované a porovnávané navzájom. V práci sú zahrnuté aj návrhy opatrení na zlepšenie poskytnutých služieb a zavedenie nových produktov. Údaje potrebné pre určenie výhod a nevýhod vybratých produktov v Slovenskej sporiteľni boli zozbierané formou dotazníka medzi súčasnými klientmi SLSP, ktorí poskytli informácie z pohľadu zákazníka. Ostatné údaje boli zozbierané z novín a časopisov, z informačných letákov jednotlivých bánk, a iných interných dokladov bánk.
Výsledkom práce sú sformulované výhody a nevýhody produktov SLSP v porovnaní s inými bankami.
V práci sú vypracované aj návrhy na zlepšenie poskytovaných služieb. SLSP by mala poskytovať viac informácií o existujúcich a nových produktoch. Pracovníci by mali pozorne počúvať zákazníkov a všetky pripomienky zaznamenávať aby mohli zlepšiť poskytovanie služieb, banka by mohla zaviesť novú službu pre dôchodcov a zlepšiť informovanosť pobočiek z ústredia.
V budúcnosti by bolo dobré zamerať sa na analýzu jednotlivých bankových produktov podrobnejšie, pre analýzu z pohľadu zákazníka vybrať väčšiu vzorku respondentov a taktiež sa zamerať na analýzu celého marketingového mixu.
Hodnotenie (0x):