Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Efektívna komunikácia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Komunikácia je proces, pomocou ktorého dochádza k výmene významov medzi ľuďmi prostredníctvom dohodnutej sústavy symbolov (Adair, J.).

Aby komunikácia prebiehala efektívne, mali by byť dodržané nasledujúce poznámky. Osoby, ktoré komunikujú musia byť vo vzájomnom kontakte. Obaja účastníci komunikácie musia používať spoločný jazyk či komunikačný prostriedok. Správa musí byť jasne poskytnutá. Musí byť prijatá, správne pochopená a interpretovaná (Adair, J.).
Hodnotenie (0x):