Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Predmet, charakter, členenie sociológie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Predmet, charakter, členenie sociológie

- Sociológia (z latins. „societas“ - spoločnosť; gréc. „logos“ - učenie, slovo)
- veda o spolužití ľudí, skúma spôsoby, priebeh, zmeny, príčiny a dôsledky

- Spolužitie
- krátkodobý styk dochádza k ovplyvňovaniu sa
dlhodobý styk ľudí usporiadané (riadi sa pravidlami) - predvídateľné

- Podoby spolužitia neusporiadané (chaotické, bez pravidelnosti)

- Sociológia - spoločenská (sociálna) veda Členenie:
a) Makrosociológia (poznávanie veľkých sociálnych skupín - štáty, polit. strany - štruktúra, fungovanie, vznik, zmeny, ...) b)Mikrosociológia (malé sociálne skupiny - rodina, pracovné skupiny, ...)
Hodnotenie (0x):