Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Pod druhej svetovej vojne bol významným subjektom v medzinárodnej obchodnej politike USA. Ich prevaha vo svetovom hospodárstve sa prejavila aj ich rozhodujúcim vplyvom na koncepciu a prax zahraničnoobchodnej politiky. USA sa stali hlavným iniciátorom a nositeľom úsilia o mnohostrannú koordináciu postupu priemyselne vyspelých štátov.

Prvým závažným verejným dokumentom v oblasti medzinárodných hospodárskych vzťahov po druhej svetovej vojne bola Atlantická charta. Bola to spoločná deklarácia Veľkej Británie a USA zo 14. augusta 1941. Obsahovala klauzulu o slobode obchodu. Proklamovala požiadavku voľného prístupu všetkých krajín na svetový trh a k zdrojom surovín za rovnakých podmienok. Išlo o návrat koncepcie liberalistickej úpravy medzinárodných hospodárskych vzťahov, multilaterálne dohodnutej a dodržiavanej medzi priemyselne vyspelými štátmi. Táto orientácia sa prejavila v prípravných diskusiách a formovaní novovznikajúcich medzinárodných hospodárskych organizácií.
Hodnotenie (0x):