Registrácia | Prihlásiť

Prednášky: Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1.Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.

Neexistujú absolútne meradlá na hodnotenie kariéry. Úspech alebo zlyhanie sa vzťahujú predovšetkým na sebarealizáciu v hierarchii potrieb. Jednotlivec si hodnotí vlastné kariérne ciele, ktoré sú pre neho významné a uspokojujúce. Úplné pochopenie individuálnej kariéry si vyžaduje skúmanie subjektívneho i objektívneho aspektu. Subjektívne hľadisko predstavujú hodnoty, postoje, osobnosť, motivácia. Objektívnym aspektom je napríklad voľba zamestnania, dosiahnutá pozícia v organizácii či špecifické zručnosti .
Na plánovaní a rozvoji kariéry zásadne a aktívne vstupuje pracovník -manažér, od ktorého sa požaduje poznanie seba samého v zmysle:
• uvedomenie si vlastných schopností a hodnôt,
• zameranie vlastnej kariéry,
• rozhodnutie ako rozvíjať svoje potreby a dosahovať ciele,
• plánovať si svoj rozvoj,
• dodržiavať kroky plánu.
Hodnotenie (0x):