Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Analýza periodika Hronka Karola Kuzmányho

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Práca so staršími materiálmi, v tomto prípade s novinami z devätnásteho storočia, je nepochybne veľmi zaujímavá, pretože každý kúsok dejín formuje prítomnosť. Vďaka tomu, že som spočiatku o Hronke Karola Kuzmányho ako o téme svojej seminárnej práce nevedela veľa, bolo pre mňa jej spracovanie osobnou výzvou dozvedieť sa viac o žurnalistike v minulosti.
Môj entuziastický prístup mierne oslaboval fakt, že výtlačky Hronky vychádzajúcej v rokoch 1836 - 1838 som našla archivované v Univerzitnej knižnici v Bratislave iba na mikrofilmoch. Spracovávanie vybranej témy bolo teda pomerne náročné. Hronka, literárne periodikum, mala veľký rozsah a nízky počet čísiel, čo bolo veľmi náročné na pozornosť pri jej študovaní.
S témou som sa však stotožnila a som rada, že mi bolo priblížené ranné národnobuditeľské obdobie práve prostredníctvom tohto periodika.
Hodnotenie (0x):