Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Finančná analýza podniku, jej úlohy pri finančnom riadení a rozhodovaní

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Mimoriadne významnú úlohu pri riadení podnikových financií - pri zabezpečení ich primeraného množstva a dynamiky, zodpovedajúcej štruktúry finančných zdrojov a ich použitia, ako i pri riešení ďalších finančných otázok - zohráva finančná analýza . Pomocou finančnej analýzy môžeme odhaliť príčiny, ktoré finančnú situáciu (teda stav podnikových financií) determinovali. Finančná situácia podniku - predmet finančnej analýzy, je súhrnným vyjadrením úrovne všetkých podnikových aktivít, ktorými sa podnik na trhu prezentuje. Do finančnej situácie podniku sa premieta objem a kvalita jeho výroby, úroveň zásobovacích, výrobných, marketingových činností podniku. Finančná analýza tak umožňuje odhaliť slabé a silné miesta podniku, je prostriedkom diagnostikovania jeho zdravia.
Hodnotenie (0x):