Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Sociálna práca v zdravotníctve

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Práca: vykonávanie istej činnosti
Sociálna práca: /podľa asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci v SR, 1998/
„Sociálna práca je špecifická odborná činnosť, ktorá smeruje k zlepšeniu vzájomného prispôsobenia sa jednotlivcov, rodín, skupín a sociálneho prostredia v ktorom žijú a k rozvíjaniu sebaúcty a vlastnej zodpovednosti jednotlivcov s využitím zdrojov a schopnosti osôb a s využitím medziľudských vzťahov a zdrojov poskytovaných spoločnosťou. Je činnosťou v prospech klientov (jednotlivcov, rodín, skupín, komunít), ktorú môžeme charakterizovať pojmami „pomoc“, „podpora“, a „sprevádzanie“.
Zdravie
WHO/1947/ definuje zdravie ako stav úplnej psychickej, fyzickej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby či slabosti.
Florence Nightingelová: „ Zdravie znamená dobre sa cítiť a naplno využívať svoje sily“.
Chápanie pojmu zdravia závisí od spoločnosti, stupňa jej rozvoja a jej kultúry.
Zdravie je proces rozvíjania, používania, ochraňovania všetkých zdrojov ľudského tela, duše, mysle, rodiny, komunity a prostredia.
Hodnotenie (0x):