Registrácia | Prihlásiť

Skriptá: Základy komunikácie

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Pojem komunikácia má viacero významov. Neustále sa s ním v živote stretávame a väčšinou si predstavíme internetové alebo telefonické spojenie.V skriptách sme sa sústredili na sociálnu komunikáciu a položili sme si niekoľko otázok, ktoré vyplynuli z bežného života i pedagogickej praxe. Vieme navzájom komunikovať? Vieme sa rozprávať? Alebo už vplyvom internetu, videa a televízie sa charakter sociálnej komunikácie natoľko zmenil, že nám komunikácia robí problémy? Stačí si uvedomiť, aká problematická je často komunikácia s vlastnými rodičmi, starými rodičmi. Zoznamujeme sa prostredníctvom anonymného internetu, takže nie je problém nájsť si za (partnerku) hoci aj ľudožrúta, pozri nedávny prípad v Nemecku. Ale nakoniec sa aj tak musíme stretnúť zoči - voči. Študentovi Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, predkladáme skriptá Úvod do základov sociálnej komunikácie. Úlohou textu nie je nahradiť štandardné knihy, ani neponúka riešenie všetkých problémov týkajúcich sa základov komunikácie. Kolektív autorov si stanovil za cieľ predovšetkým prehľadne a didakticky primerane vysvetliť látku, ktorá sa preberá v prvom ročníku. Dôraz kladieme na zrozumiteľnosť, nakoľko fakultu navštevujú absolventi z rôznych stredných škôl - od gymnázií a stredných odborných škôl až po stredné odborné učilištia a študenti externého štúdia.
Hodnotenie (0x):