Registrácia | Prihlásiť

Referát: Manažment firmy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Výskum poukázal na tieto problémy:
- nedoceňovanie významu spracovania informačnej stratégie firmy
( Ide o strategické plánovanie informačného systému firmy. Dôvodmi pre strategické plánovanie IS firmy sú:
- predovšetkým zostrujúce sa konkurenčné prostredie, pričom dobrý informačný systém sa môže stať pre firmu konkurečnou výhodou.
- výrazný rast zložitosti a náročnosti informačných systémov- z toho vyplýva potreba informačný systém strategicky plánovať.
Cieľom plánovania informačných systémov v podniku je, aby MIS podporoval globálnu stratégiu firmy. Potrebná je orientácia na najnovšie technológie a trendy, progresívne techniky a využiť ich na dosiahnutie celkovej stratégie firmy.)
- nesprávny postup pri výbere a nákupe vhodného MIS (často sa celý výber a nákup zredukuje na otázku ceny)
- malá pozornosť sa venuje vytváraniu MIS pre vrcholový manažment firmy ( teda exekutívnych informačných systémov)
(Exekutívny informačný systém (EIS) - manažérsky informačný systém pre vrcholový manažment.
Dôvodom vzniku EIS bolo, že pôvodné MIS sa viazali na strednú a nižšiu úroveň riadenia a neuspokojovali informačné požiadavky vrcholového manažmentu.
EIS - automatizovaný, počítačovo založený systém, ktorý poskytuje vrcholovému manažmentu interné a externé informácie relevantné pre ich strategické riadenie.
Hodnotenie (0x):