Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Andragogika- ťahák

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Andragogika
je samostatná veda v systéme vied o výchove, ktorá má svoj predmet skúmania v problematike edukácie dospelých.
Vykryštalizovanie andragogiky ako samostatnej vednej disciplíny sa udialo v druhej polovici 20. storočia.
Slovenská andragogika začala svoj rozvoj po roku 1990 nadväzujúc na pedagogiku dospelých.
Všeobecná veda o výchove človeka (antropogogika) k vede o výchove detí a mládeže (pedagogika) a vede o výchove dospelého človeka (andragogika).
Podrobnú terminologickú analýzu a zdôvodnenie takejto koncepcie a jej hlavných komponentov na základe princípov tvorby vedeckého termínu urobil Švec (1988, 1994). Na tomto základe utvára terminologicky čistý systém.
Antropogogika (gr. antropos - človek a gr. agoge - viesť), pedagogika (pais - chlapec, dieťa), andragogika (anér - muž, dospelý) a v rámci andragogiky geragogika (gerón - starec).
Andragogika ako veda o výchove dospelého človeka sa zaoberá intencionálnou socializáciou dospelého človeka, problémami pomoci dospelému človekovi andragogickými prostriedkami vo všetkých oblastiach jeho života
Hodnotenie (0x):