Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Vypracované otázky z predmetu Manažment

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. Podstata a významy /chápania/ pojmu manažmentu.
Pojem manažment má tieto významy:
- manažment ako praktická činnosť
- manažment ako teória či vedná disciplína
- manažment ako osobitná skupiny ľudí.
Manažment ako praktická činnosť prestavuje druh práce alebo sústavu aktivít, ktoré manažéri vykonávajú, resp. musia vykonávať na dosiahnutie cieľa.
Manažment ako vedný odbor či vedná disciplína predstavuje naakumulovaný a logicky usporiadaný súbor poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia vypracovaných na základe abstrakcie a empírie.
Pojem manažment sa používa i na označenie ľudí, ktorých poslaním je plniť manažérske funkcie.
Hodnotenie (0x):