Registrácia | Prihlásiť

Poznámky: Rétorika od roku 1620 po 20.storočie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Náboženské, politické a kultúrne predpoklady rozkvetu rétoriky v Rusku a na Ukrajine
- vývoj rétoriky - dva vplyvy: západný /latinský - kultivovaný štýl/
byzantský/grécky - mnohovravný, krajnosťami nasýtený/
presvedčenie - po zániku Byzantskej ríše a po rozpade nadvlády Ríma nad kresťanským svetom musí vedúce postavenie vo svetských a cirkevných záležitostiach prevziať Moskva - tomu malo dopomôcť zjednotenie ruskej a gréckej ortodoxnej cirkvi
Hodnotenie (0x):