Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Globalizácia je fenomén, ktorý patrí k najmodernejšie histórii ľudstva. S jej nástupom si svet postupne uvedomuje, že naša planéta je čoraz „menšia“ a podobá sa na pavučinovú sieť, kde aj najmenší poryv na jednom mieste vyvolá rezonanciu celej siete. Obrovskou rýchlosťou narastá počet činností a odborov, ktoré sú ovplyvnené globálnou povahou sveta a zároveň sa do procesu globalizácia vťahuje stále viac a viac ľudí. Už sme si zvykli v globalite žiť a podvedome s ňou počítať. Ovplyvňuje stav životného prostredia, úroveň zamestnanosti a inflácie, dane, ceny, prežitie vymierajúcich druhov, témy, ktoré hýbu multimédiami, témy časopisov, kníh a námety filmov, meniacu sa úlohu muža a ženy, životný štýl, pochody našej mysle a naše predstavy o budúcnosti. Moderná doprava zmenšila svet. Spoje skrátili čas a vzdialenosti, ktoré oddeľovali krajiny v hospodárskom, sociálnom a politickom zmysle. Nové technológie si razia cestu aj do najvzdialenejších kútov sveta. Skracovanie vzdialenosti a pohyb ľudí vytvorili základné podmienky pre dnešný svetový pohyb tovaru, peňazí a služieb.
Mladí ľudia cítia prepojenie súčasného sveta najmä v oblasti životného prostredia, ale aj v štýle obliekania a modernej kultúry, šírenie drog, elektronických médií, ktoré akoby uvádzali svet „na spoločného menovateľa“. Kyslé dažde, černobyľská katastrofa, ničenie tropických pralesov, ale aj tragédia „dvojčiat“ v New Yorku ukázali, že štátne hranice nezadržia udalosti, ani ničenie životného prostredia, ani rozširovanie sa púšte, ani šírenie chorôb.

Globalizácia je jednou z najdiskutovanejších tém súčasnosti je rozoberaná z viacerých aspektov. Popritom nás zaujímajú hlavne názory, ktoré sa bežne vybavia pri spomenutí tohto častého slova. Rozlišujeme pritom viacero častí, ako hlavne globalizácia z ekonomického a politicko-spoločenského hľadiska, jej nástroje, prejavy a dopady. Veľkú pozornosť venujeme taktiež svetovým organizáciám a inštitúciám, ktoré sú často spájané s touto témou. Do popredia dávame hlavne pôsobenie obchodných inštitúcii ako Svetová banka a Medzinárodný menový fond, ich štruktúru, a zaoberáme sa aj tým, že z akého dôvodu sú považované za symboly globalizácie.
Hodnotenie (0x):