Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Stavebníctvo a globalizácia

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Stavebníctvo a globalizácia sú dva pojmy, ktoré spolu pevne súvisia a navzájom sa ovplyvňujú. Výsledkom globalizácie v stavebníctve je samotný vývoj stavebníctva od najstarších čias až po súčasnosť.
Stavebníctvo predstavuje veľmi zložitú a mnohostrannú oblasť ľudskej činnosti. Globalizácia stavebníctva je vždy spojená nielen s časom, ale aj s konkrétnymi priestorom, podmienkami a prirodzene s danou úrovňou vývoja vedy a kultúry. Je to jedno z najdôležitejších odvetví, ktoré významnou mierou prispieva k žiaducemu priemyselnému, ekonomickému a kultúrnemu rozvoju jednotlivých regiónov a tým aj celej krajiny. Realizuje výstavbu miest a obcí s dôrazom na zlepšenie obytného a celkového životného prostredia, zabezpečuje priemyslovú výstavbu, buduje potrebnú technickú infraštruktúru, predovšetkým dopravné komunikácie a rozvodné siete. V neposlednom rade zabezpečuje údržbu, opravy a modernizáciu stavebných fondov s cieľom predĺžiť ich životnosť a zlepšiť ich štandard na požiadavky súčasnosti.
V mojej semestrálnej práci som sa zamerala hlavne na objasnenie pojmov, čo pojem stavebníctvo a globalizácia znamená, aký bol vývoj stavebníctva od najstarších čias až po súčasnosť, na stavebníctvo na Slovensku a na trendy a požiadavky na kvalitu.
Hodnotenie (0x):