Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Vývoj funkcie župana

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Územná samospráva je charakteristická hlavne prítomnosťou volených orgánov. Je najčastejšie organizovaná na miestnej úrovni, ktorú predstavujú predovšetkým mestá a obce, t.j. miestna samospráva, a na regionálnej úrovni, ktorú predstavujú kraje, regióny, župy atď., čiže územné jednotky väčšie ako miestne jednotky ale menšie ako územie celého štátu - tu hovoríme o regionálnej samospráve, alebo o samospráve vyšších územných celkov.
Vývoj funkcie župana a samosprávy je historický proces, ktorý sa vyvíja a prispôsobuje zmenám a vývoju spoločnosti. Je možné samosprávu skúmať v nejakej konkrétnej forme, ktorá sa v histórii uplatnila, uplatňuje či v budúcnosti má uplatniť, alebo komplexnejšie chápanie samosprávy získame, ak sa samospráva posudzuje ako historicky sa vyvíjajúcu a meniacu inštitúciu v rámci štátu.
Hodnotenie (0x):