Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Základy obrábania dreva - vypracované otázky

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1 Pojem rezania ako technologického procesu, predmet náuky o rezaní, úlohy rezania
Rezanie je def. Ako technologický proces, pri ktorom prostredníctvom rezného nástroja dochádza k prerušeniu materiálu a vzniku triesky. Drevorezné nástroje: hoblovací nož, pílový pás, kotúč. Predmet náuky o rezaní: Je zvažovanie rôznych alternatív, napr. aký rezný nástroj sa použije ()Teória rezania: objasňuje fyz. podstatu rezného procesu, vysvetluje zákony tvorenia nových povrchov, rozpracúva výpočtovú metodiku a súvisiace faktory procesu rezania. Úlohy teórie rezania: 1 skúmať objektívne zákonitosti a vzájomné spojenia medzi faktormi vpývajúcimi na proces rezania. 2 skúma fyz. podstatu rezného procesu. 3 klásť možnostioptimálnych režimov rezania, zabezpeč. Výrobku požadovanej kvality, max. zvýšenia výkonnosti, produkcie a bezpečnosti práce. 4 určiť výpočtovú metódu, ktorá by bola zakl. Pre racionálne navrhovanie a zdokonalovanie rezných nástrojov a strojov technologických procesov, normovania, výberu zariadenia a výrobu technicko-technologických ukazateľov. 5 určiť takú teóriu, podľa ktorej, keď poznáme fyz.mat. vlastnosti (vsťahy) obrobku a rez. Nástroja by bolo možné stanoviť najlepšie metódy rezného procesu.
Hodnotenie (0x):