Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Pružnosť a pevnosť - pomôcka ku skúške použiteľná aj ako ťahák

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Pružnosť a Pevnosť - predmet slúži na výpočet síl pri záťaži konštrukcie. Určujeme veľkosť
síl, ktorými môžeme zaťažiť konštrukciu, ale aj určujeme jej rozmery. Navrhujeme rozmery
alebo silu - Osamelá sila, spojité zaťaženie, tlak - vonkajšie, primárne sily - F, Q, P. Väzby -
kĺb, posuvy, votknutia - tiež vonkajšie účinky ale sekundárne. Vnútorné silové účinky -
vonkajšie sa pren. do vnútra. Najprv musíme poznať vnútorné účinky, a až tak môžeme
preniesť na vonkajšie a vtedy ide o pružnosť a pevnosť. Okrem staticky podmienok poznáme
aj podmienky rovnováhy. Na konštrukcie pôsobia vonkajšie silové účinky - 1.primárne (F, q,
P, M) a 2.sekundárne (reakcie vo väzbách, sú to spravidla osamelé sily, resp. momenty. Môže
byť aj tlak - spojité zaťaženie. Označujeme obyčajne R). Pri navrhovaní konštrukcií, jej
prvkov, príp. uzlov musíme poznať vnútorné silové účinky. Vznikajú ako odozva na
vonkajšie zaťaženie. Určujeme ich metódou mysleného rezu za pomoci statických podmienok
rovnováhy. Väzby - posuvné lôžko (uberá 1st.voľnosti), kĺb (uberá 2st.voľnosti), votknutie (uberá 3.st.voľnosti).
Hodnotenie (0x):