Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Využitie expertných systémov v praxi

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Prostredie, v ktorom pôsobia organizácie, sa stáva čoraz zložitejším a komplexnejším. K efektívnemu rozhodovaniu sú potrebné čoraz lepšie znalosti, a to nielen "učebnicové", teoretické, ale najmä praktické, získané skúsenosťou a dlhodobou praxou. Práve táto skupina znalostí je vlastná ľuďom, ktorých nazývame experti. Je žiadúce transformovať znalosti expertov do perzistentnej, znovupoužiteľnej, uchovávateľnej a odovzdávateľnej formy. Jednou možnosťou takejto reprezentácie vedomostí sú expertné systémy. Expertné systémy sú počítačové programy, ktoré simulujú rozhodovaciu činnosť experta pri riešení netriviálnych úloh. Používajú pri tom vhodne zakódované znalosti prevzaté od človeka-experta (tzv. bázu znalostí) a údaje o konkrétnej riešenej úlohe (tzv. bázu údajov). Expertný systém by mal svojou činnosťou dosiahnuť kvalitu rozhodovania vo zvolenej problémovej oblasti na úrovni experta. Jedným dychom je však potrebné dodať, že nie vždy ide pri implementácii expertného systému o úplné odstránenie ľudského faktora z procesu rozhodovania; niekedy expertný systém iba odbremeňuje experta od rutinných rozhodovacích procesov a tak mu poskytuje viac priestoru, aby sa mohol venovať špecifickým črtám problému, ktoré v expertnom systéme nie sú zohľadnené, a tým expertný systém umožňuje zvýšiť kvalitu rozhodovania ľudského experta.
Hodnotenie (0x):