Registrácia | Prihlásiť

Počítačové zadanie: Objektové programovanie ( Systémová príručka, Užívateľská príručka )

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
1. Funkcia programu
Program slúži na evidenciu a správu publikácii rôzneho druhu. V publikácii eviduje o diele nasledujúce informácie: typ (kniha, správa, verejný list, článok, www stránka, prezentácia), názov, meno a priezvisko autora (alebo autorov) (Janko Hraško), adresa (Letná 9, Košice), Tel/Fax, mobil a email, miesto a dátum zverejnenia publikácie (vydavateľstvo), ISBN/ISSN, abstrakt (max. 100 slov), kľúčové slová (max 5). Program umožňuje k jednotlivým publikáciam pridávať informácie o obrázkoch a tabuľkách.

2. Súpis obsahu dodávky
K dispozícii na disku CD je zhotovený program v binárnej forme. CD neobsahuje inštalačný program, keďže zhotovený program nevyžaduje inštaláciu do systému.
- počet médií: 1
- zoznam dokumentácie: Používateľská príručka, Systémová príručka.

3. Inštalácia programu
3.1 Požiadavky na technické prostriedky
Program je spustiteľný na ľubovoľnom počítači. Vyvíjaný a testovaný bol pod operačným systémom Windows XP Professional. Aplikácia vyžaduje menej než 100 KB voľnej pamäte, avšak celková potrebná voľná pamäť na disku závisí od veľkosti databázy vytvorenej programom. Pri chode vyžaduje približne 13,5MB pamäte. Testovaný bol na zostave: AMD Barton 2,5 GHz, 512MB RAM, ale bežať by mal aj na nižšej konfigurácii.


3.2 Požiadavky na programové prostriedky
Operačný systém Microsoft Windows XP Professional s nainštalovaným .NET Framework 2.0.

3.3 Vlastná inštalácia
Program nevyžaduje vlastnú inštaláciu. Je už v spustiteľnej forme.

4. Použitie programu
Program komunikuje s užívateľom prostredníctvom okien a popiskov. Vždy sú sprístupnené iba možnosti, ktoré majú z hľadiska funkčnosti informačného systému zmysel, resp. tie, ktoré umožňuje počítač (právo zapisovať na disk a pod.). Použitie programu je intuitívne.
Hodnotenie (0x):