Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Hospodárska politika, národné hospodárstvo a ekonomický rozvoj
1. Vymedzenie národného hospodárstva (NH)
2. Prístupy teorie a praxe k úlohe štátu v ekonomike
3. Charakterizujte determinanty tempa ekonomického rozvoja a kľúčové oblasti prorastovej politiky
4. Obsah predmetu HP a jej spojenie s ostatnými vedami
5. Štruktúra HP. Hospodársko-politický systém a jeho charakteristika
6. Koncepcia HP a typy HP. Etapy vývoja HP.
7. Hospodársko-politické rozhodovanie, jeho fázy a časové oneskorenia
8. Charakterizujte ekonomický a politický cyklus
9. Makroekonomická analýza, jej význam pre výber nástrojov a opatrení HP
10. Meranie výkonnosti ekonomiky, komparácia agregátnych ukazovateľov. Spôsoby výpočtu HDP a HNP
11. Charakterizujte typy prognóz a prognostické metódy
12. Nástroje HP, ich členenie a využitie
atď....
Hodnotenie (0x):