Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Ťahák na skúšku z predmetu Časti strojov I

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Zásady dimenzovania: Medzné stavy: medzným stavom strojnej súčasti, al. konštrukcie rozumiem taký stav, keď z najrôznejších príčin strácajú schopnosť plniť svoju f-ciu, pre kt boli určené. Ovplyvňujúce faktory: 1,prevádzkové faktory -teplota, rýchlosť zaťažovania, priebeh vonkajších síl a deformácií, vplyv prostredia; 2,technologické F -tvar a veľkosť telesa, vlastnosti konštrukčných uzlov, opracovanie, úprava funkčných plôch; 3,metalurgické F -chemické zloženie materiálu, chem a chem-tepelné spracovanie, stav štruktúry, precipitačné stárnutie; Medzné stavy: a,únavový lom -vyskytuje sa u súčastí a konštrukcií kt sú zaťažené premenlivými silami a deformáciami. Je ovplyvnený technologickými, prevádzkovými a metalurgickými F; b,krehký lom -vzniká pri jednosmernom napätí, kt je nižšie než medza sklzu. Vyskytuje sa u rozmerných konštrukcií plniacich f-ciu za nízkych teplôt; c,lom za zvýšených teplôt -u súčastí podrobených kvazistatickému pôsobeniu vonkajších síl za vyšších teplôt, pri kt prebieha kontinuálne tečenie materiálu; d,lom spôsobený koróziou pod napätím -ak dochádza k namáhaniu súčiastky
Hodnotenie (0x):