Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Podniková ekonomika - vypracované otázky vo forme ťaháku

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Základný motív podnikania podľa modernej teórie podnikania
Autori : Kirzner, Schultz, Leibenstein
Moderná teória podnikania chápe podnikanie ako činnosť, ktorá sa zameriava na dosiahnutie rovnovážneho stavu v ekonomike
- zisk sa v modernej teórii podnikania považuje za základný motivačný faktor. Podnikanie stále zostáva tvorivou činnosťou.
Podnikanie sa zameriava na vyhľadávanie medzier na trhu, ktoré môžu predstavovať ekonomické príležitosti pre podnikateľa.
- Požiadavky, ktoré kladie moderná teória podnikania na podnikateľa :
o podnikateľ musí poznať ekonomické príležitosti súčasného alebo aj budúceho trhu a mať ideu ako tieto príležitosti využiť
o podnikateľ musí poznať právne aspekty podnikania
o podnikateľ musí zvoliť správny čas pre vstup na trh s odhadom na príležitosti, stav konkurencie (súčasnú ale aj perspektívnu)
o podnikateľ musí byť technicky, osobnostne a finančne pripravený na podnikanie
o podnikateľ musí mať pripravený podnikateľský zámer
Hodnotenie (0x):