Registrácia | Prihlásiť

Počítačové zadanie: File system Operations (Operačné systémy)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Súbor disk.c (Mountovanie a demountovanie disku/diskov)

fat32/disk.c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <disk.h>

Funkcie
 int d_mount (int image_descriptor)
 int d_umount (int index)
 unsigned short d_readSectors (unsigned long LBAaddress, void *buffer, unsigned short count, unsigned short BPSector, int index)
 unsigned short d_writeSectors (unsigned long LBAaddress, void *buffer, unsigned short count, unsigned short BPSector, int index)

Premenné
 int dCount = 0

Popis funkcií
int d_mount (int image_descriptor)
Mountuje disk/y. Vráti počet namountovaných diskov.
int d_umount (int index)

Demountovanie obrazu disku
unsigned short d_readSectors (unsigned long LBAaddress,
void *buffer,
unsigned short count,
unsigned short BPSector,
int index)
Načíta z image na pozícii LBAaddress počet sektorov do buffera, počet bytov na sektor je
BPSector a index určuje číslo namountovaného disku, z ktorého sa bude čítať.

unsigned short d_writeSectors (unsigned long LBAaddress,
void *buffer,
unsigned short count,
unsigned short BPSector,
int index)
Načíta z image na pozícii LBAaddress počet sektorov do buffera, počet bytov na sektor je
BPSector a index určuje číslo namountovaného disku, do ktorého sa bude zapisovať.
Hodnotenie (0x):