Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Tvorba kriminalistických verzií podľa látkových stôp

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Vyšetrovanie trestných činov je činnosť, ktorá so sebou prináša množstvo otáznikov - nezodpovedaných otázok, a na ktoré musia kriminalisti nájsť a dať odpoveď tak, aby táto objektívnym spôsobom vysvetľovala a dokazovala priebeh konania páchateľa, jeho podstatné okolnosti, príčiny a podmienky, ktoré k nemu viedli alebo ho umožnili atď.
Splniť naznačené by zrejme nebolo možné bez systematického postupu v práci, bez schopností sa orientovať v spôsoboch prípravy a samotného páchania trestných činov. K samotnej organizácii práce najmä vyšetrovateľov sú vypracované postupy kriminalistickej taktiky pre plánovanie a organizáciu kriminalistického objasňovania. V konkrétnom prípade však toto musí vychádzať z okolností konkrétnej kriminalisticky relevantnej udalosti, o priebehu ktorej, aj bez toho aby sme si to uvedomovali, uvažujeme vo forme vytvárania myšlienkových modelov o možných variantoch ich vzniku a priebehu. Uvažujeme teda hypoteticky, myslíme vo forme verzií. Nie vždy však dokážeme obsiahnuť celú zložitosť reality. Aby sme sa vyhli chybám, kriminalistická taktika vypracovala podrobné postupy procesu myslenia vo forme kriminalistických verzií.
Tvorba kriminalistických verzií podľa látkových stôp je témou, ktorú sme si zvolili k spracovaniu. Pred pristúpením k takto zúženej téme, však považujeme za nevyhnutné ozrejmiť proces myslenia vo forme kriminalistických verzií aj zo všeobecného hľadiska, a to preto, že tento proces považujeme za značne zložitý. Bez dodržania zásad a pravidiel tohto špecifického procesu myslenia kriminalistov, by bol tento zrejme odsúdený na neúspech.
Hodnotenie (0x):