Registrácia | Prihlásiť

Počítačové zadanie: Grafický 2D vektorový editor ( Dokumentácia, Aplikácia, Zdrojové súbory )

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
1 FUNKCIA PROGRAMU

2D Editor bol vytvorený ako zadanie na predmet Počítačová grafika. Ide o grafický 2D editor s možnosťami porovnateľnými s kresliacim nástrojom v MS Word. Kreslenie pomocou základných primitív čiara, obdĺžnik, elipsa. Možnosť definovania textového poľa. Nastavenie mriežky, resp. grid mriežky.(zobrazenie on/off) Kreslenie vybraných automatických tvarov ako sú čiary, základné tvary, plné šípky a vývojové diagramy. Tieňovanie, mazanie, duplikovanie. Uloženie nákresu vo vlastnom preddefinovanom formáte. Export prezentácie ako rastrový obrázok vo formáte BMP a JPG.

Všetky vykresľované tvary sú uložené v arrayliste. Najprv sa vykresľuje mriežka, ktorá je na prvom mieste v zozname, ak je v stave pre zobrazenie, potom ostatné objekty postupne ako sú uložené v arrayliste. Program interaktívne komunikuje s užívateľom prostredníctvom udalostí myši. Po kliknutí myši sa prechádza arraylist od konca a zisťuje, či sa kurzor nachádza nad nejakým objektom, ak áno tak sa objekt označí. Pri stlačení na označovací štvorček sa objekt prevedie do stavu zmeny veľkosti, ak na vykresľovací obdĺžník, tak sa prevedie do módu zmeny pozície. Po pustení tlačidla myši sa zmení pozícia alebo veľkosť vzhľadom na to, v akom je móde. Táto zmena sa vypočítava prostredníctvom štartovacieho bodu, ktorý sa pamätá ako pozícia kurzora pri stlačení tlačidla myši a koncového bodu, čo je pozícia kurzora pri pustení tlačidla myši. Ak je mriežka v stave prichytávania, tak sa dane body prichytia k mriežke.
Vlastnosti jednotlivých tvarov sú uložené v inštancii triedy ObjectProperty. Tieto vlastnosti môžeme meniť objektom, ktoré sú označené. Po kliknutí na príslušnú položku v menu sa zobrazí dialógové okno pre farbu, font alebo text. Návratové hodnoty sa uložia do property oznaačeného objektu. Vlastnosti môžeme meniť, aj keď nie je označený žiaden objekt, tieto vlasnosti bude mať každý novovytvorený.
Hodnotenie (0x):