Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Úvod do teórie výtvarného umenia - Expresionizmus

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
20. storočie bolo obdobím izmov. Termín expresionizmus sa ojedinele používal už pred prelomom storočí. Pôvodne sa vzťahoval na výtvarné umenie. Dnešné použitie pravdepodobne začalo roku 1901, kedy boli v Salon des Indépendants v Paríži vystavené viaceré maľby neznámeho maliara Juliena Augusta Hervého pod názvom „Expressionisme“. Slovo teda pochádza z francúzštiny (zo slova expression = výraz), hoci paradoxne práve vo Francúzsku sa neskôr nepoužívalo a bolo nahradené slovom fauvizmus.

Význam termínu sa v minulosti menil a často sa vzťahoval na veľmi rozdielne diela. Aj dnes sa pod tento pojem zahrňuje pomerne mnoho prác, ktoré majú z formálneho hľadiska zdanlivo veľmi málo spoločného. Natoľko rozdielne diela by podľa klasickej taxonómie mohla spájať ich „duchovná“ poloha, ich „zmysel“. Nikdy však nie je jasné, či ide o to, čo chcel vyjadriť umelec a či o účinok, ktorý vyvoláva v divákovi.

Pojem expresionizmus začali potom propagovať nemeckí estetikovia. Expresionizmus sa najviac rozvíjal v Nemecku. Všeobecne známym sa pojem stal roku 1911 na 22. výstave berlínskej Secesie vo Švédsku, Anglicku a Nemecku. V tom istom roku sa v Nemecku začal používať aj pre literatúru. V dejinách umenia označujeme expresionizmom tendenciu, zdôrazňujúcu psychické momenty tvorby, považujúcu umelecké dielo predovšetkým za prejav umelcovej duše.
Hodnotenie (0x):